Historien bag HDC glasskader

Efter 18 år i glasbranchen hvor jeg de sidste år var ansat som kvalitets – og reklamationschef hos Pilkington Danmark A/S fik jeg lyst til at starte virksomheden med forsikringsselskaber som målgruppe.

Jeg havde fået mange oplevelser med svindel på glasområdet, samt beviser på at ruder blev udskiftet til alt for høje priser.

henrikhistorieSÅ DET MÅTTE JEG GØRE NOGET VED.
I 2003 blev HDC–glasskader A/S grundlagt som glastaksator for forsikringsselskaber. Firmaets kendskab til glas og regler vedrørende montering gjorde, at vi lige fra start også fik termorudeproducenter som kunder.
Tillid og god kvalitet er årsag til, at vi nu har 24 forsikringskunder i Danmark.

Ingen kunder har efter opstart ønsket at afbryde samarbejdet, hvilket vi antager, er et udtryk for tilfredshed med den service, vi udbyder.

 

Firmaets fokus på kvalitet og sikring heraf er baseret på mere end 25-års erfaring og bliver løbende optimeret på baggrund af såvel ekstern som intern opfølgning. Den seneste eksterne måling er 9,24 (max. 10.0). Målingen illustrerer kundens tilfredshed angående overholdelse af aftaler samt udført arbejde.

Derforuden er HDC-glasskader A/S medlem af garantiordning hos Dansk Byg.

Den største succes for forsikringsselskaberne er den præventive virkning, at nogen kommer og ser på skaderne. Det betyder at kunder / håndværkere ikke fristes til at anmelde dugruder som forsikrings skader. Samtidig sikres at kun de beskadigede dele repareres, og ikke alt mulig andet.

Firmaet har 11 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte og dækker hele Danmark.