Velkommen til HDC glasskader A/S

I 2003 blev HDC–glasskader A/S grundlagt som glastaksator for forsikringsselskaber. Firmaets kendskab til glas og regler vedrørende montering gjorde, at vi lige fra start også fik termorudeproducenter som kunder.

Tillid og god kvalitet er årsag til, at vi nu har 18 forsikringskunder i Danmark.

“Ingen kunder har efter opstart ønsket at afbryde samarbejdet, hvilket vi antager, er et udtryk for tilfredshed med den service, vi udbyder”

Firmaets fokus på kvalitet og sikring heraf er baseret på mere end 25-års erfaring og bliver løbende optimeret på baggrund af såvel ekstern som intern opfølgning. Den seneste eksterne måling er 9,24 (max. 10.0). Målingen illustrerer kundens tilfredshed angående overholdelse af aftaler samt udført arbejde.

Derforuden er HDC-glasskader A/S medlem af garantiordning hos Dansk Byg.

Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K
info@byggerietsankenaevn.dk
www.byggerietsankenaevn.dk